ปัตตานีเมืองงาม

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
  (สร้อย) โอ้งามปัตตานีศรีเมืองใต้
ถิ่นไทยแดนทองของเรานี้
แหล่งท่องเที่ยวหลายหลากมากมี
ปัตตานีดินแดนแสนสุขใจ

เด่นสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
นามยลยินหลวงปู่ทวดวัดช้างไห้
ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวงามวิไล
งามหาดทรายสีขาวสะอาดตา
(สร้อย)

มัสยิดกรือเซะนามที่ลือเลื่อง
ศาลหลักเมืองเราดีแสนล้ำค่า
เขาฤๅษีที่เคารพและบูชา
มีคุณค่าลือเลื่องเมืองโบราณ
(สร้อย)

ชาติใดศาสนาใดรักสามัคคี
ดังน้องพี่ร่วมรักสมัครสมาน
ปัตตานีจะคงอยู่ตราบเท่านาน
คู่ถิ่นไทยสุขสราญชั่วกาลเทอญ
(สร้อยจบ)
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... สุนทรีย์บันเทิง
ผู้ขับร้อง : พรศุลี วิชเวช
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© How can we get this song with music? Who knows please e-mail to me.
sawatrat@yahoo.com
© ทำนอง วงดนตรีสุนทราภรณ์ คำร้อง พศร. (พรศุลี วิชเวช/รัตนพล จินตกานนท์)
ศศิธรารัตน์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงปัตตานีเมืองงาม