มาร์ชไทยพิทักษ์ชาติ

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
  พร้อม) บรรพไทยมุ่งรักษ์พิทักษ์ชาติ
ไม่หวั่นหวาดหวังให้ไทยใหญ่หลวง

หญิง) ฟาดฟันหาญกล้าปัจจามิอาจบุกทะลวง
ด้วยไทยหวงห่วงประเทศเขตแคว้นไทย

ชาย) ไทยคงไทยมั่นไว้มิยอมหน่าย
ถอดจิตถ่ายสายเลือดเพียรเข้าไว้

หญิง) ศึกใดไหนสู้ศัตรูไหนหมิ่นสู้สิ้นใจ
เลือดไทยไหลป้องกำแพงแผ่นดินทอง

ชาย) ไทยมิเคยคิดแยกแตกเชื้อไทย
รวมน้ำใจสามัคคีมั่นปรองดอง

หญิง) เรานิยมระบอบการปกครอง
แบบครรลองประชาธิปไตย

ชาย) มีเสรีถือสิทธิ์เทียมทัดกัน
ความสำคัญสัญญาแน่แก่ใจ

หญิง) เคารพทูนเทิดศาสน์กษัตริย์ไทย
เทิดทูนไว้แม้นว่าชีวาวาย

หญิง) ยอมตายวายสิ้น
เพื่อแผ่นดินของไทยจนสิ้นหมดตาย
รักษาเอกราช

ชาย) เพื่อไทยคงไทย

หญิง) สูชาติยอมตาย

ชาย) เรายอมตายเพื่อไทย

พร้อม) รบฝากลายไว้ชื่อลือว่าไทย

หญิง) ผองไทยทุกผู้
ต่อสู้มิกลัวแม้ตัวตายคงชาติไว้
ใครหาญละเมิด

ชาย) รบจนสิ้นใจ

หญิง) อธิปไตย

ชาย) มิยอมให้ใคร

พร้อม) ขอสู้ขาดใจเพื่อไทยคงไทย ไชโย ไชโย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์
ผู้ขับร้อง : หมู่
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงปลุกใจ จากแผ่นดิบตราพระอินทร์เป่าสังข์ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สปรีด 78 รอบต่อนาที บันทึกเสียงเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2504 อีกหน้าหนึ่งเป็นเพลง "มาร์ชสละชีพเพื่อชาติ" นักร้องของกรมประชาสัมพันธ์ เป็นผู้ขับร้อง จากที่เปิดฟังแล้ว มีเสียงของคุณวินัย จุลละบุษปะ และคุณวรนุช อารีย์ โดดเด่นเป็นพิเศษ สำหรับข้อมูลผู้แต่งทำนอง และคำร้อง ไม่ได้บอกไว้ที่แผ่นเสียง และในหนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพของครูเอื้อ สุนทรสนาน ก็ไม่ปรากฏว่ามีเพลงนี้อยู่ในสารบบ อนุมานว่าเพลงนี้อาจแต่งทำนองโดย ครูเอื้อ สุนทรสนาน หรือครูเวส สุนทรจามร หรือครูสมพงษ์ ทิพยะกลิน ไม่ท่านใดก็ท่านหนึ่ง สำหรับคำร้องนั้นอาจเป็นครูแก้ว อัจฉริยะกุล หรือครูธาตรี และ ฯลฯ
เทพกร บวรศิลป์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงมาร์ชไทยพิทักษ์ชาติ