มาร์ชสละชีพเพื่อชาติ

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
  1.
พร้อม) สามัคคียืนยงไทยคงมั่น
จะพากันเป็นสุขสโมสร
ชาย) รวมกำลังต่อสู้ดัสกร
หญิง) หากยอกย้อนบังอาจข่มชาติเรา
พร้อม) เลือดไทยทาแผ่นดินถิ่นไทยอยู่
ไทยต่อสู้เพื่อชาติไม่ขลาดเขลา
หญิง) อบรมกันทั่วหน้ามาแต่เยาว์
ชาย) ถ้าใครเข้ามาย่ำยีบีฑาไทย

(ร้องซ้ำตั้งแต่ 1. อีกครั้ง)

2.
ชาย) สละชีพเพื่อชาติอย่างกาจกล้า
ป้องรักษาศาสน์กษัตริย์ยอมพลีให้
หญิง) ล้วนทั้งรัฐธรรมนูญเทิดทูนไว้
ชาย) เพื่อได้ใช้เป็นระบอบกอบกิจการ

(ร้องพร้อมกันตั้งแต่ 2. อีกครั้ง)

3.
หญิง) แบบประชาธิปไตยไทยยอมรับ
วางหลักปรับปรุงเด่นเป็นแก่นสาร
อีกสิ่งหนึ่งเอกราชชาติต้องการ
ใครระรานยอมสู้หมดหมู่ไทย
พร้อม) แบบประชาธิปไตยไทยยอมรับ
วางหลักปรับปรุงเด่นเป็นแก่นสาร
อีกสิ่งหนึ่งเอกราชชาติต้องการ
ใครระรานยอมสู้หมดหมู่ไทย

(ร้องพร้อมกันตั้งแต่ 3. อีกครั้ง)
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์
ผู้ขับร้อง : หมู่
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงปลุกใจ จากแผ่นดิบตราพระอินทร์เป่าสังข์ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สปรีด 78 รอบต่อนาที บันทึกเสียงเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2504 อีกหน้าหนึ่งเป็นเพลง "มาร์ชไทยพิทักษ์ชาติ" นักร้องของกรมประชาสัมพันธ์ เป็นผู้ขับร้อง จากที่เปิดฟังแล้ว มีเสียงของคุณวินัย จุลละบุษปะ และคุณวรนุช อารีย์ โดดเด่นเป็นพิเศษ สำหรับข้อมูลผู้แต่งทำนอง และคำร้อง ไม่ได้บอกไว้ที่แผ่นเสียง และในหนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพของครูเอื้อ สุนทรสนาน ก็ไม่ปรากฏว่ามีเพลงนี้อยู่ในสารบบ อนุมานว่าเพลงนี้อาจแต่งทำนองโดย ครูเอื้อ สุนทรสนาน หรือครูเวส สุนทรจามร หรือครูสมพงษ์ ทิพยะกลิน ไม่ท่านใดก็ท่านหนึ่ง สำหรับคำร้องนั้นอาจเป็นครูแก้ว อัจฉริยะกุล หรือครูธาตรี และ ฯลฯ
เทพกร บวรศิลป์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงมาร์ชสละชีพเพื่อชาติ