มาร์ชวันศึกษาประชาบาล

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง กรมการปกครอง
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  (1)
พร้อม) 1 ตุลาวันศึกษาประชาบาล
ไทยทุกถิ่นฐานร่วมจิตร่วมใจกันไว้ทั่วหน้า
น้อมรำลึกถึงพระองค์ที่ได้ทรงพระกรุณา
แก่พสกนิกรชาวประชาทั่วแคว้นแดนไทย

ซ้ำ (1)

(2)
หมู่ชาย) ด้วยสมเด็จพระมหาปิยราชเจ้า
พระมงกุฎเกล้าทรงพระราชทานมาให้
หมู่หญิง) ศึกษาประชาบาลจึงแผ่ไพศาลกว้างไกล
สร้างสรรค์เยาวชนไทยเจริญรุ่งเรืองสืบมา

ซ้ำ (2)

(3)
หมู่หญิง) เพื่อดำเนินเจริญรอยพระยุคลบาท
ปวงประชาราษฎร์บริบาลการศึกษา
ท้องถิ่นจัดรัฐช่วยเสริมเพิ่มพูนวัฒนา
ประชาบาลก้าวหน้าพาให้ประเทศไทยเจริญ

หมู่ชาย) เพื่อดำเนินเจริญรอยพระยุคลบาท
ปวงประชาราษฎร์บริบาลการศึกษา
ท้องถิ่นจัดรัฐช่วยเสริมเพิ่มพูนวัฒนา
ประชาบาลก้าวหน้าพาให้ประเทศไทยเจริญ

พร้อม) เพื่อดำเนินเจริญรอยพระยุคลบาท
ปวงประชาราษฎร์บริบาลการศึกษา
ท้องถิ่นจัดรัฐช่วยเสริมเพิ่มพูนวัฒนา
ประชาบาลก้าวหน้าพาให้ประเทศไทยเจริญ
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ
ผู้ขับร้อง : หมู่
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เป็นเพลงของการศึกษาประชาบาล
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ปัจจุบันได้ยกเลิกไปแล้ว
เพลงชุดนี้มี 2 เพลง คือ
มาร์ชศึกษาประชาบาล (หมู่)
รำวงประชาบาล (วินัย, ศรีสุดา นำหมู่)
(ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณเทพกร)
ดำริ
© ทำนองโดย เอื้อ สุนทรสนาน,พ.อ.ชูชาติ พิทักษากร,และสง่า อารัมภีร
พรานทะเล(หนุ่ม)

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงมาร์ชวันศึกษาประชาบาล