มิ่งขวัญเฟืองเหนือ

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง พรพิรุณ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  เฟืองเหนือแดนงามสวยอร่ามวามวับจับใจ
เลือดหมูอำไพขาววิไลขวัญใจของเรา
พระวิษณุเด่นเงื้อมเงาซึ่งเราเคารพสุดใจ
ปัญญาแจ่มใสถือท่านไซร้เสมือนบิดา

เพลงเบาเบาสนหวีดหวิวมา
เสียงเพลงสนขับกล่อมเคลิ้มพาเพลินใจ
เราชาวเฟืองแสนซื่อเหนือใคร
เพราะถิ่นเราไซร้ถิ่นบางซื่อชื่อนามสำคัญ

รวมวิญญาณแนบแน่นสัมพันธ์
แคว้นเฟืองเหนือคือถิ่นรักอันรื่นรมย์
สปิริตเหล่าล้ำค่านิยม
ทุกผู้ชื่นชมเหล่าเฟืองเหนือเชื่อถือน้ำใจ
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์
ผู้ขับร้อง : สุนทราภรณ์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


1. เพลงประจำวิทยาลัยช่างกลพระนครเหนือ
ปัจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิทยาเขตพระนครเหนือ
2. จังหวะบีกิน
เทพกร บวรศิลป์
© เพิ่มเติมครับ หลังจากเปลี่ยนโครงสร้างมหาวิทยาลัยเมื่อ 29 พ.ย.49 แล้ว
ปัจจุบันคือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

**ไม่เรียกว่าวิทยาเขตพระนครเหนืออีกต่อไป
อนุรักษ์ไทย
© Ah yes, niecly put, everyone.
Magdi
© อยากได้ โน๊ตเพลง มิ่งชวัญเฟืองเหนือครับ
ชกพ.mc 35

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงมิ่งขวัญเฟืองเหนือ