สามเฟืองสัมพันธ์

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง พรพิรุณ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  เสียงเพลงเร้ากมล
เสียงเพลงช่างกลสยามในยามพบกัน
เสียงเพลงเร้าชีวัน
เริงร้องร่วมกันสัมพันธ์รักอันชื่นใจ

ช่างกลสยามเรายิ่งใหญ่
ถึงคราวร่วมใจพร้อมหน้าสดใสรักมั่น
เด่นเลือดหมูนี้สีสำคัญ
สามเฟืองเกี่ยวพันคือสัญลักษณ์เด่นงาม

ผองเราล้วนช่างกล
ช่างไฟช่างยนต์ที่ชนยกย่องทุกยาม
คงศักดิ์ศรีดีงาม
ชื่นชมสมนามช่างกลสยามเกริกไกร

สถาบันเราดีมีวินัย
เรางามที่น้ำใจรักใคร่สามัคคี
ลูกพระวิษณุย่อมมี
ฝีมือเด่นดีสมเป็นที่นิยม
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์
ผู้ขับร้อง : สุนทราภรณ์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


1. เพลงประจำโรงเรียนช่างกลสยาม
ปัจจุบัน คือ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
2. จังหวะบีกิน
เทพกร บวรศิลป์
© เพลงนี้ชื่อจริง ๆ ตามแผ่น สามเฟืองสามพันธ์ ตามโน้ต มนต์ช่างกลสยาม
เทพกร บวรศิลป์
© 11111111
1112

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงสามเฟืองสัมพันธ์