รำวงสีคิ้ว

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง สวัสดิ์ ธงศรีเจริญ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  (สร้อย)
พร้อม) สีคิ้วเป็นประตูอีสาน
ขอศรีนงคราญเป็นประตูใจ
สีคิ้วเป็นประตูอีสาน
ขอศรีนงคราญเป็นประตูใจ
มาซิเชิญมามาเถิดนะทรามวัย
เปิดใจเจ้าไว้ปิดทำไมมืดมน

ชาย) มาเยือนถึงถิ่นโฉมยุพินเมินสิ้นทุกคน

หมู่ชาย) มาเยือนถึงถิ่นโฉมยุพินเมินสิ้นทุกคน

ชาย) ยามพี่มองไยน้องหน้ามนหลบหนีพี่จนต้องทนน้อยใจ

หมู่ชาย) ยามพี่มองไยน้องหน้ามนหลบหนีพี่จนต้องทนน้อยใจ

ซ้ำ (สร้อย)

หญิง) พอมาพบหน้าพลันเกี้ยวพาทีท่าเหลือทน

หมู่หญิง) พอมาพบหน้าพลันเกี้ยวพาทีท่าเหลือทน

หญิง) ผู้ชายชายเฟือยชอบโลมเลื้อยทุกคนสู่สีคิ้วบัดดลอย่ามาค้นประตูใจ

หมู่หญิง) ผู้ชายชายเฟือยชอบโลมเลื้อยทุกคนสู่สีคิ้วบัดดลอย่ามาค้นประตูใจ

ซ้ำ (สร้อย)

ชาย) แดนสีคิ้วนี่อยู่ดีกินดีกันทั่วทุกคน

หมู่ชาย) แดนสีคิ้วนี่อยู่ดีกินดีกันทั่วทุกคน

ชาย) มีโรงงานอาหารพืชผลพี่ขออยู่คนช่วยจนสิ้นใจ

หมู่ชาย) มีโรงงานอาหารพืชผลพี่ขออยู่คนช่วยจนสิ้นใจ

ซ้ำ (สร้อย)

หญิง) คนสีคิ้วซื่อศีลสัตย์ซื่อรักชื่อเสียงตน

หมู่หญิง) คนสีคิ้วซื่อศีลสัตย์ซื่อรักชื่อเสียงตน

หญิง) พี่ยามาเยือนขึ้นบนเรือนเราปรนอย่าขี้รดเบื้องบนอย่าเป็นคนปล้นใจ

หมู่หญิง) พี่ยามาเยือนขึ้นบนเรือนเราปรนอย่าขี้รดเบื้องบนอย่าเป็นคนปล้นใจ

ซ้ำ (สร้อย)
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์
ผู้ขับร้อง : วินัย จุลละบุษปะ, ศรีสุดา รัชตะวรรณ นำหมู่
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงประจำโรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
มีทั้งสิ้น 4 เพลง ได้แก่
1) มาร์ชโรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" (หมู่)
2) สีคิ้ว (วินัย จุลละบุษปะ)
3) แดนฤดีสีคิ้ว (สุนทราภรณ์)
4) รำวงสีคิ้ว (วินัย, ศรีสุดา นำหมู่)
เทพกร บวรศิลป์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงรำวงสีคิ้ว