ตะโกราย

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  วิทยาลัยไกรศรีอีสาน
วทอ. โอฬารศานติธรรม
วิทยาลัยไพจิตรกิจกรรม
วทอ. สินำล้ำหน้า

ฐานะอาณาสถาบันนี้
วทอ. เรามีศรีศักดา
แสนภูมิพรายงามผงาดศาสตรา
วทอ. เจิดจ้าภูมิธรรม

ตะโกรายพรายพลิ้วริ้วลมรื่น
ยังหยัดยืนรื่นเล่นเพลงรำ
วทอ. ก็เริงเพรงกรรม
ทำเอ๋ยทำคุณงามความดี

วิทยาลัยไกรศรีอีสาน
งามชีวินวิญญาณศานติ์ศจี
วิทยาลัยใดเล่าจะมี
รมณีย์ที่ฟ้าจะปรารมภ์
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์
ผู้ขับร้อง : หมู่หญิง
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงประจำวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (วทอ.)
ปัจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา

มีบันทึกเสียงทั้งสิ้น 4 เพลง ได้แก่
1) เทพธิดาตะโก (ยรรยงค์ เสลานนท์)
2) ตะโกร่วง (วรนุช, มาริษา, ศรีสุดา, โฉมฉาย)
3) ตะโกราย (หมู่หญิง)
4) รำวงชุมนุม วทอ. (หมู่)

แต่ในหนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ
ครูเอื้อ สุนทรสนาน นั้น
เพลงประจำสถาบันนี้มีทั้งสิ้น 6 เพลง คือ
1) ตะโกราย
2) ตะโกร่วง
3) มาร์ชวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4) วันสีฟ้า
5) ราตรีเฟื่องฟ้า และ
6) วทอ.
เทพกร บวรศิลป์
© อยากได้เพลงประจำสถาบันนี้มีทั้งสิ้น 6 เพลง คือ
1) ตะโกราย
2) ตะโกร่วง
3) มาร์ชวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4) วันสีฟ้า
5) ราตรีเฟื่องฟ้า และ
6) วทอ.ติดต่อได้ที่ใด
s_poonsima@hotmail.com
© ทั้ง 6 เพลง มีต้นฉบับไหมครับ อยากได้ไว้ครับ
ค่าใช้จ่ายส่งมาเรียกเก็บที่
ไพรัตน์ พิพัฒน์วัชรา
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
118 ม.10 ถ.มิตรภาพ ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280
ไพรัตน์ พิพัฒน์วัชรา

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงตะโกราย