ทางสร้างชาติ

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  เดี่ยว) การที่ชาติจะดำรงคงอยู่มั่น
อยู่ในขั้นเอกราชกาจกำแหง
เพราะทวยราษฎร์เข้มขลังกำลังแรง
ทะมัดทะแมงประกอบกิจนิจนิรันดร์

หมู่) ช่วยกันสร้างพลเมืองให้เรืองรุ่ง
อีกมาดมุ่งสร้างวินัยให้แข็งขัน
สร้างกำลังโภคทรัพย์นับอนันต์
และสร้างสรรค์ความงามอร่ามดี

เมื่อมีคนมีเมืองประเทืองสุข
ย่อมปลอบปลุกดวงใจสดใสศรี
บังเกิดการเข้มแข็งแรงทวี
เป็นวิถีสร้างชาติไทยอาจเอย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์
ผู้ขับร้อง : มัณฑนา โมรากุล, สุนทราภรณ์ นำหมู่
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


แกะเนื้อเพลงจากแผ่นดิบ (แผ่นมาสเตอร์) ของกรมโฆษณาการ
ที่แผ่นเขียนด้วยลายมือสวยงาม ว่า

ห้องส่งกระจายเสียงพญาไท
วงดนตรีกรมโฆษณาการ
๒ มิถุนายน ๒๔๙๒

"ทางสร้างชาติ"
ขับร้องหมู่

บนแผ่นยังมีตัวดินสอสีน้ำเงินเข้ม เขียนเลขไว้ด้วย คือเลข 36
สันนิษฐานว่าเป็นแผ่นมาสเตอร์แผ่นที่ 36 ในการผลิตแผ่นดิบชุดนี้
อีกหน้าหนึ่งนั้นคือเพลง "รักชาติไทย" ขับร้องหมู่โดยนักร้องกรมโฆษณาการ
สำหรับยี่ห้อแผ่นนั้น คือ
AUDIO DIVICES, Inc., NEW YORK (พิมพ์บริเวณด้านล่าง) และ
FOR REFERENCE RECORDING ONLY (พิมพ์บริเวณด้านบน)

สำหรับคำร้องนั้นไม่ทราบผู้แต่ง
แต่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็น
จมื่นมานิตย์นเรศ (เฉลิม เศวตนันท์)
หรือไม่ก็ พระราชธรรมนิเทศ (เพียร ราชธรรมนิเทศ)
เทพกร บวรศิลป์
© ทำนองมิใช่ของ ครูนารถ ถาวรบุตร หรือครับ
อ๋ิอคุง
© ศรีสุดา รัชตะวรรณ นำหมู่
อ๋ิอคุง

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงทางสร้างชาติ