ทรัพย์ในดิน

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธุ์เพ็ญศิริ
ทำนอง วีณพ พัตรา     
  เดี่ยว) ทรัพย์ในดินถิ่นทองของไทย
ไทยพบลงได้แดนไทยถิ่นทอง
เฉยอยู่ไยชาติไทยทั้งผอง
เร่งกอบโกยกองขุมทองของไทย

เกษตรกรรมไทยทำไทยผลิตไทยค้าไทยเร่งรีบนำ

เกษตรกรรมเร่งทำเร่งเพาะเร่งปลูกเป็นกอบเป็นกำ

ทรัพย์ในดินถิ่นทองของไทย
ไทยทำไทยใช้ไทยปลูกไทยกิน
วีรธรรมนำไทยทั่วถิ่น
เพาะปลูกหากินอยู่ดีกินดี

หมู่) ทรัพย์ในดินถิ่นทองของไทย
ไทยพบลงได้แดนไทยถิ่นทอง
เฉยอยู่ไยชาติไทยทั้งผอง
เร่งกอบโกยกองขุมทองของไทย

เกษตรกรรมไทยทำไทยผลิตไทยค้าไทยเร่งรีบนำ

เกษตรกรรมเร่งทำเร่งเพาะเร่งปลูกเป็นกอบเป็นกำ

ทรัพย์ในดินถิ่นทองของไทย
ไทยทำไทยใช้ไทยปลูกไทยกิน

เดี่ยว) วีรธรรมนำไทยทั่วถิ่น
เพาะปลูกหากินอยู่ดีกินดี
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์
ผู้ขับร้อง : มัณฑนา โมรากุล นำหมู่หญิง
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


แกะเนื้อเพลงจากแผ่นดิบตราครุฑ
ของกรมโฆษณาการ
เพลง "ทรัพย์ในดิน"
คำร้องโดย มนัส รามโยธิน
ทำนองโดย เอื้อ สุนทรสนาน
ขับร้องโดย มัณฑนา โมรากุล นำหมู่หญิง
จังหวะวอลทซ์
สปรีด 78 รอบต่อนาที
บันทึกเสียงเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2495
(เป็นการถ่ายเสียงจากแผ่นดิบมาสเตอร์อีกทีหนึ่ง)

(ขอขอบพระคุณ คุณธำรง จั่นเพ็ชร เจ้าของแผ่นดิบ เอื้อเฟื้อบทเพลง)

อีกหน้าหนึ่งเป็นเพลง "ทางสร้างชาติ"
ขับร้องนำหมู่โดย มัณฑนา โมรากุล กับ สุนทราภรณ์
(ซึ่งถ่ายเสียงจากแผ่นดิบมาสเตอร์อีกทีหนึ่งเช่นกัน)
แผ่นมาสเตอร์บันทึกเสียงที่ห้องส่งกระจายเสียงพญาไท
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2492)
เทพกร บวรศิลป์
© เพลงนี้เป็นเพลงที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธุ์เพ็ญศิริ ทรงพระนิพนธ์ขึ้น เพื่อเป็นไตเติลเข้ารายการที่ทรงจัดทางวิทยุกระจายเสียงกรมโฆษณา่การ โดยแรกสุดทรงพระนิพนธ์เป็นคำนำเฉยๆ ภายหลังได้นำไปมอบให้อาจารย์วีณพพัตรา หุตะโชค มีสุข แห่งกรมศิลปากรใส่ทำนอง แล้วมอบให้คุณมัณฑนา โมรากุลขับร้องครับ
ศศิธรารัตน์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงทรัพย์ในดิน