เศษรัก

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง พร พิรุณ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  โอ้.....ใจฉันนั้นมีเวร เขาซ่อนเร้นรักใผ่ปอง
รักคนที่เขามีเจ้าของ ครอบครองหัวใจ
โอ้รักสลักทรวง มันหน่วงอาลัย
มันร้อนไม่คลาย ไม่คลอน
สุด.....หักใจรักได้ลง จิตมั่นคงเหลือบั่นทอน
รักมันหยั่งลึกเกินถ่ายถอน ร้าวรอนอารมณ์
ร่ำร้องปองแนบใจ มาใฝ่เชยชม
มอบรักภิรมย์ร่วมกัน (ดนตรีรับ)
แต่....เมื่อคราเขามาชม โอ้สุขสมแล้วโศกศัลย์
เขามีความรักมาแบ่งปัน ฉันเพียงเสี้ยวใจ
โธ่เขามีเจ้าของ ปองมั่นเพียงไหน
ความรักปันได้ ชั่วคราว
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ
ผู้ขับร้อง : จิตราภรณ์ บุญญขันธ์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เอื้อ สุนทรสนาน ทำนอง - ควบคุมวงดนตรี
วัฒนา ชื่นสุวรรณ เรียบเรียง จังหวะสโลว์
จากแผ่นเสียง ชุด สวัสดี บริษัท โรต้าแผ่นเสียง - เทป จำกัด ผลิตแผ่น ไพบูลย์ ศุภวารี สตูดิโอ บันทึกเสียง กันยายน 2521
คำรัอง - พร พิรุณ


ดำริ

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงเศษรัก