สาวเหนือ

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง เล็ก โตปาน
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  ความโสภีแห่งปวงสตรีถิ่นเหนือเหลือไป
แสนไกลเกินถิ่นเปรียบดอกฟ้าลงมาระย้าสู่ดิน
ใครเขายินเขาอยากจะดมเขาหวังชมหวังชื่นอุรา

เยาวสตรีย่อมมีเวลาพลาดพลั้ง
ยั้งใจคิดไกลดีกว่าอย่าเมามัว
เกลือกกลั้วกับความชั่วช้า
เพราะชักพามาพบแต่ราคี
ดลฤดีให้เราไหวหวั่น

วงศ์และตระกูล
นั้นเทิดทูนไว้ด้วยใจมั่น
เป็นของตนตราบจนนิรันดร์
ไม่คิดปันใจให้ใครใฝ่ปอง

ชาวเหนือเอย ชื่นเชยศักดิ์ดังดุจหงส์
หลงในฤทัยผุดผ่องประเพณี
เรามีแต่คนแซ่ซ้องจงคิดตรอง
ไว้ตราบชีวีกุลสตรีแห่งถิ่นเหนือเอย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ
ผู้ขับร้อง : วรนุช อารีย์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


แต่งเมื่อ 24 มิย. 2516
ดำริ
© เพลงสาวเหนือนี้เป็นเพลงที่มีความไพเราะ บ่งบอกถึงการเป็นสตรีชาวเหนือที่มีความสมบูรณ์ ในด้านการแต่งกายที่มีเอกลักณ์แบบสตรี แต่สิ่งที่ต้องปรับปรุงคือข้อมูลไม่ตรงเท่าไหร่นักเป็นการเข้าข้างตัวเองมากกว่า ข้อมูลบิดเบือนความจริงเป็นอย่างมาก ขอเตือนไว้นะที่นี้ด้วย สวัสดี
ประเทศลาว
© กระผมเห็นด้วยกับข้อมูลกับประเทศลาว
เชียงใหม่

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงสาวเหนือ