เทศบาลของเรา

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ธาตรี
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  (พร้อม) เทศบาลอยู่ที่ไหนเราพร้อมไปที่นั่น กิจนั้นจึงสมดังใจ
ขาดประปา ขาดถนน เราทุกคนร้องไป ทำได้ให้เป็นขวัญตา
ปลูกอาคารบ้านอาศัย หรือย้ายภูมิที่อยู่ แจ้งให้เขารู้เถิด
ประสงค์ทางใด ต้องสมในอุรา ร้องไปได้ทุกครา เป็นสำคัญ
(หมู่ ญ.) ถิ่นของเรา เราฝากไว้ หมายมั่นให้เทศบาล เข้าสร้างสรรค์
(หมู่ ช.) สิทธิ์ของเรา เราใฝ่ฝัน ต้องใช้กันตามทำนอง ของกฎหมาย
(หมู่ ญ.) ถิ่นของเรา เราอยากเห็น ทุกทางเด่น รุ่งจำเริญ และเฉิดฉาย
(หมู่ ช.) เทศบาลคือที่หมาย มั่นมิคลาย ทางอำนวย คิดช่วยเรา
(พร้อม) เทศบาลต้องรับใช้ เราทุกคนทั่วถิ่น เมื่อยินไปหาไปเอา
เทศบาลต้องสนอง ความหวังปองเรา ใดเฝ้าต้องการสมใจ
เด็กเข้าเกณฑ์ต้องศึกษา เรานี้พาเด็กเข้า แจ้งเขาให้รับเข้าไว้ เกิดทุกข์ชีวี ถิ่นนี้มีโรคภัย ร้องไปให้เขามาคลายทุกข์พลัน ญาติของเรา
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ
ผู้ขับร้อง : หมู่สุนทราภรณ์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


จากแผ่นเสียงสีส้มตราสุนทราภรณ์ มี 2 เพลง
เทศบาล - หมู่
เทศบาลของเรา - หมู่

ดำริ

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงเทศบาลของเรา