สิ้นแสงตะวัน

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  สิ้นแสงตะวันยังเยือน คู่ร้างห่างเรือน ย้อนเยือนคืนเหย้า
นกน้อยคล้อยคล่ำลำเนา เสียงเพลงพลบเพลา กล่อมเกลาเล้าโลมขวัญเราร่ำไร

สิ้นแสงตะวันพลบพลันพร่างพราย ไม่เห็นหน้านางขวัญครางครวญใคร่
เห็นทีว้าเหว่หวั่นใจ พลบลงแล้วใครเล่าใคร เขาจะพิไรปลอบมัน

(หมู่) เปล่าเปลี่ยวเดียวดาย ขวัญวายใจหวิว ชีวิตมันพลิ้วมันพรั่น
ขวัญเอยเคยคลอคู่กัน ชมสายัณห์ ยามสิ้นแสงตะวันโสภิณ
สิ้นพลบจบกรรม รักจำพรากไป สิ้นแสงตะวันสัมพันธ์พลอยสิ้น
มื้อนี้ มื้อหลังอาจิณ สายัณห์ ทมิฬ กลืนฟ้าดิน สิ้นงาม
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


แต่งเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2514
ดำริ

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงสิ้นแสงตะวัน