สามยอด

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง พ.ต.ท. วิธาน วรินทราคม
ทำนอง ครูเอื้อ สุนทรสนาน     
  (ญ) "ยอดขวัญ" บรรเจิด เพริศแพร้ว
"ยอดแก้ว" แววจิต พิสมัย
"ยอดรัก" สลักชื่อ หรือไร
ชื่อไฉน "สามยอด" ยอดชาย
(ช) "ยอดเพชร" เก็จฉกรรจ์ มั่นพิทักษ์
"ยอดศักดิ์" รักศรี ที่หมาย
"ยอดธรรม" ค้ำชู มิรู้คลาย
สมชาย ชาตรี มีสมญา
(ช-ญ) สามเอยสามยอด
ใจจอด ยอดรัก หนักหนา
"สามยอด" คือยอด ชีวา
ใฝ่หา "สามยอด" ยอดรัก
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ชัยรักษ์ พิทักษ์ถิ่น

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เป็นเพลงนำรายการของสถานีวิทย "เสียงสามยอด" กล่าวว่า "กองปราบปราม สามยอด" มีความเป็น "ยอด"อย่างไรบ้าง
หมายเหตุ นำมาจากหนังสือต่วย'ตูน ปักษ์แรก กุมภาพันธ์ 2550 ปีที่ 36 เล่มที่ 11 หน้า 29
ชัยรักษ์ พิทักษ์ถิ่น

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงสามยอด