อย่าหยิ่ง

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง พรพิรุณ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  ได้ยินเธอร้องจะเฉือนชายสับและโยนทิ้ง
น่ากลัวจริงจริงใจผู้หญิงนี่หนอ
เมื่อชายใฝ่รักฟูมฟักและเฝ้าจะงอนง้อ
ยิ่งตามพะนอก็ยิ่งทำแสนงอน

ยิ่งง้อยิ่งทำกระบวนนัก
เขารักกลับทำไม่อาทร
หมายให้ชายวิงวอน
ออดอ้อนเสียจริง

ทำปั้นปึ่งไปไม่ดีนะ
ชายละผละไปไม่สุงสิง
เพราะความที่เย่อหยิ่ง
อาจเป็นหญิงขึ้นคาน

(ซ้ำทั้งเพลงอีกครั้งหนึ่ง)
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์
ผู้ขับร้อง : ยรรยงค์ เสลานนท์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


จากแผ่นเสียงของ ห้างเมโทร แผ่นเสียง-เทป รหัสแผ่น MLK 990
เพลงนี้อยู่หน้า 1 เพลงที่ 2
เทพกร บวรศิลป์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงอย่าหยิ่ง