รักของคนอื่น

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง พรพิรุณ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  ใฝ่ปองรักของคนอื่น
จำทนฝืนกลืนโศกตรม
ขอเพียงได้เห็นก็สุขสมชื่นชมดวงใจ
เพียงคิดก็ผิดศีลจึงสิ้นอาลัย
ความรักแฝงใจร้าวรอน

แอบใจรักทุกคืนวัน
สุขแค่ฝันนั้นบั่นทอน
รักมันฝังลึกเกินถ่ายถอนร้าวรอนอารมณ์
พร่ำเพ้อเธอแนบใจหวังได้เชยชม
มารักภิรมย์ร่วมกัน

หากชาติหน้านั้นมีจริง
เธอเป็นหญิงเดียวเพื่อฉัน
ขอจงอย่ามีใดกีดกันรักมันฉันใด
ความรักจงได้สมชมชื่นทรวงใจ
ครองรักกันให้ชั่วกาล
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์
ผู้ขับร้อง : ยรรยงค์ เสลานนท์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


จากแผ่นเสียงของ ห้างเมโทร แผ่นเสียง-เทป รหัสแผ่น MLK 990
เพลงนี้อยู่หน้า 1 เพลงที่ 6
เทพกร บวรศิลป์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงรักของคนอื่น