สัญญาวันจาก

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง พรพิรุณ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  หง่างเหง่งวังเวงแว่วมา
ฉันต้องจำอำลาเสียแล้วจอมขวัญ
ด้วยถึงคราวพรากจากกัน
แล้วดวงชีวันฉันต้องจำพรากจากลา

อย่าโศกเลยหนอชื่นใจ
ถึงห่างไกลดวงใจมิเว้นครวญหา
ชื่นหวานทรวงหน่วงวิญญาณ์
ฉันได้คืนมาไม่ช้าเลยจงอย่าหวั่น

ฉันจะไม่ไปลับ
หวนกลับมาอยู่เคียงชิดกัน
หัวใจไม่แปรผัน
รักมั่นไม่จืดจาง

(*) ส่งจูบอำลาจากใจ
แม้ห่างไกลดวงใจมิรู้เลือนร้าง
ใจฉันคงอยู่เคียงข้าง
ทุกวันไม่จางอย่าหมางดวงใจให้ตรม
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์
ผู้ขับร้อง : ยรรยงค์ เสลานนท์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


จากแผ่นเสียงของ ห้างเมโทร แผ่นเสียง-เทป รหัสแผ่น MLK 990
เพลงนี้อยู่หน้า 2 เพลงที่ 3
เทพกร บวรศิลป์
© จังหวะสโลว์ร๊อค
เอื้อ สุนทรสนาน ทำนอง - ควบคุมวงดนตรี
วัฒนา ชื่นสุวรรณ เรียบเรียง
เป็นเพลงแก้เพลงวันจาก ของ รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส
จากแผ่นเสียงลองเพลย์ ชุด รักนั้นเป็นฉันใด
บริษัท โรต้า จำกัด ผลิตแผ่น มี.ค.2521
ไพบูลย์ ศุภวารี สตูดิโอ บันทึกเสียง
ดำริ

นักรบชายแดน

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงสัญญาวันจาก