ซื้อดวงใจ

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง สมศักดิ์ เทพานนท์
ทำนอง เวส สุนทรจามร     
  ซื้อเอยดวงใจ
น้องถูกทำลายจนจิตใจกายชอกช้ำ
พลาดไปผิดถลำ
เขาจึงย่ำหยามเหยียดทำให้อาย

ซื้อเอยดวงใจ
ขอให้อภัยรักษาใจและร่างกาย
ไม่ยอมให้เจ้าตาย
ขอเป็นฝ่ายน้องป้องภัยราคี

(*) โปรดคิดว่านั่นเป็นบทเรียน
จงพากเพียรแต่พระธรรมความดี
พี่มีจิตเมตตาและปรานี
พี่ยังรักคงที่ไม่มีแปรผัน

ซื้อเอยดวงใจ
ขอให้ทรามวัยลืมเรื่องในอดีตนั้น
ไม่รังเกียจเดียดฉันท์
รักคงมั่นเหมือนเมื่อวันคืนเดิม
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์
ผู้ขับร้อง : ยรรยงค์ เสลานนท์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


จากแผ่นเสียงของ ห้างเมโทร แผ่นเสียง-เทป รหัสแผ่น MLK 990
เพลงนี้อยู่หน้า 2 เพลงที่ 6
เทพกร บวรศิลป์
© จังหวะ บีกิน
วรวิทย์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงซื้อดวงใจ