ชีพโสภา

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  ตื่นตา หล้ายังรุจารุจี
ชีพยังโสภาโสภี ท่าทีมีหวังหวามใจ
ชื่นชม โลกยังสังคมครื้นไป
โชคก็พอมีชัยให้เสี่ยงไปหวังไปโชนช่ำ

ใฝ่ฝัน วิมานเหมือนควันคล้อยคลา
มีอัปสรเทวาฟ้อนเพลงฟ้าพาชื่นรื่นรำ
นึกถึงรัก ถึงโลม โน้มกันทำ
ถึงใจช้ำใจก็จดจำรักงามล้ำกรรมเก่าเก่า
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลงเชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงชีพโสภา