เมื่อเดือนตก

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
  เมื่อเดือนตกจากฟ้าดาราพราว
เตือนให้หนาวเหมือนรักเราพรากกัน
ต้องกายลมเย็นไม่เว้นวัน
เหมือนจันทร์ทิ้งพี่ให้หลงคอย

ดาวเฝ้าแต่เพ้อละเมอวอน
จวนจะอ้อนหมายเดือนเจ้าเลื่อนลอย
จากฟ้ามารับรักพี่หน่อย
รักคอยเดินตามประสารัก

โฮ......................................................

ยามดึกยิ่งหนาวน้ำค้างพรม
กายคงขันแว้วดูแจ้วเจื่อย
เมฆลอยตามลมพัดเลือนเฉื่อย
เหมือนเพลงรักเรื่อยลอยพลิ้วมา

เดือนตกจากฟ้าทะเลใต้
ดูไปเหมือนรักเราร้างรา
แต่หินและน้ำซัดซ่านตา
เสียงคลื่นเจ้าพากันคร่ำครวญ
โฮ.........................................................................
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... camry
ผู้ขับร้อง : เลิศ ประสมทรัพย์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


ถ้าเนื้อเพลงส่วนไหนผิด camryก็ขอโทษด้วยนะครับ เพราะเพลงมันเก่ามาแล้วแล้วก็ฟังไม่่ค่อยรู้่เรื่องเลย แต่มันเพราะมากเลยเพลงนี้ ตรงท่อนโฮ.........คุณเลิศร้องได้เพราะมาก มีหลบเสียงด้วย เล่นเสียงได้เพราะมากเลยครับ หายากนะครับเพลงที่คุณเลิศเล่นเสีัยงอย่างเพลงนี้อะครับ
camry
© จังหวะควิกวอลซ์ ครับ

camry
© 1.ขอแก้ไขเนื้อเพลงบางคำครับ
2.ไก่คงขันแว่วดูเจื้อยแจ้ว
3.แก่งหินและน้ำซัดซ่านซ่า
4.ชวนฉะอ้อน
5.จะเฝ้าแต่เพ้อละเมอวอน
6.รักคอยตื่นตาภาษารัก
7.ยามดึกยิ่งหนาวน้ำค้างพรู
jessada_jcc@hotmail.com
© 1. ต้องสายลมเย็นไม่เว้นวัน
2. ไก่กู่ขันแว่วดูเจิ้อยแจ้ว
3. เตือนให้หนาวเมื่อรักเราพรากกัน
4. เมฆลอยตามลมพัดชื่นเฉื่อย
jessada_jcc@hotmail.com
© ตรวจสอบแล้ว คุณเลิศนำเพลงนี้ไปร้องประกวดตามงานวัดเท่านั้น ผู้ร้องบันทึกเสียงเป็นต้นฉบับคือ ชวลักษณ์
คลังแผ่นครั่ง
© ประดิษฐ์ ชลาลักษณ์ ร้องต้นฉบับครับ
ครูสกลธ์ มิตรานนท์ แต่งได้ไพเราะครับ
เยาวชนคนรักษ์เพลง

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงเมื่อเดือนตก