โบ๊เบ๊บันเทิง

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  โบ๊เบ๊บันเทิงเริงรมย์
ชื่นชมสังคมโบ๊เบ๊
โบ๊เบ๊ เฮลา เฮโล
เล่นหัว ยั่วโย้ โม้กัน

โบ๊เบ๊บันเทิงเริงใจ
รื่นไป เร้าไป ทั้งนั้น
โบ๊เบ๊ เฮฮา พากัน
สร้างสรรค์ สัมพันธ์ ไมตรี

โบ๊เบ๊บอลล์คลอนทรวงดวงใจ
หวั่นไหวไปในห้องโลกีย์
เพลงโสภา สุรานารี
คือสุขีที่เราเมามาย

โบ๊เบ๊บอลล์รูมภูมิเพรา
เพื่อเราและเราทั้งหลาย
หญิง ๆ ชาย ๆ สบาย
เมื่อได้ เยื้องกราย ลีลา
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลงเชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงโบ๊เบ๊บันเทิง