รุ่งทิวา

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  น้ำค้างพรมลมพรูไม้ลู่ล้า
หมอกผวาคว้ากันเป็นควันคว้าง
นกละเมอเพ้อเพรียกเรียกคู่คราง
เดือนยังค้างฟ้าต่ำอยู่รำไร

แลสางลางรุ่งรุ่งจะพรุ่งแพร้ว
พิศแพรวแพรวพร่างพร่างจะสางใส
ค่อยคืบคืบคลานคลานคร้านเคลื่อนไป
ก็ใกล้ใกล้เกือบแล้ววี่แววมา

จนไก่ขันกระชั้นเสียงจำเรียงเร้า
จวบดุเหว่าเป่ามนต์ขลังสั่งอุษา
ตราบแสงทองส่องสู่บูรพา
รุ่งทิวาจึงปรากฎอย่างงดงาม

รุ่งจะโรจน์โปรดปลุกทุกสังขาร
ตื่นจากกาลดาลดับหลับไหลหลาม
เหมือนพรพุทธพิสุทธิโสตถิ์โปรดสัตว์ทราม
ตื่นจากกามกิเลศเหตุทุกข์ภัย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลงเชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงรุ่งทิวา