มาร์ชจันทบุรี

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ธาตรี
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  จันทบุรีนี้เป็นศรีเมืองเรืองเหมือนชื่อ
เทิดนามระบือถือเป็นมงคล
มองไหนสดใสทุกสิ่งงามยิ่งชวนยล
เหมือนแม้นจันทร์มณฑลชื่อกมลชาวจันท์

จันทบุรีสมบูรณ์พร้อมดีมีพร้อมสิ้น
ทั่วแดนธานินทร์สินมีอนันต์
ทิวเขามีไม้และแร่มาแต่ปางบรรพ์
ทั้งพื้นดินเมืองจันท์ปลูกพืชพรรณได้ผลดี

เราผองชาวจันท์ทั่วถิ่นจันท์นี้ภูมิใจ
ธรรมชาติได้สร้างไว้ดังเทพธานี
ทรัพย์สินในดินก็ล้ำค่าในน้ำมีปลาเต็มนที
ผองชาวจันท์นี้ต่างมีสำราญสุขสันต์

เรารักแดนดินทั่วถิ่นจันท์นี้ของเรา
เราทุกคนยืนหยัดเอาชีพพลีป้องกัน
เราสามัคคีและพร้อมใจใครรุกรานไทยเรารบรัน
ขอพลีชีพนั้นให้เต็มสมความเป็นไทย

พวกเราผองชาวจันท์นี้เกลียวกลม
รักกันมั่นอารมณ์ มิข่มใคร
ต่างคนยึดศาสนาอำไพ
รักสงบจริงใจทุกครา

เทิดทูนพระราชาเหนือชีวี
พระเป็นร่มเกล้ามีศรีสง่า
ปกไทยด้วยบารมีแกร่งกล้า
เทิดบูชาเหนือมวลเกล้า ผองเราชาวจันท์
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงประจำจังหวัด จันทบุรี
ดำริ
© บรรทัดแรก ของท่อนสุดท้าย
น่าจะเป็น เหมือนแม้นจันทร์มณฑลชื่นกมลชาวจันท์ ไม่ใช่ชื่อกมล นะคะ
ย่าจา
© ท่อนแยก ที่เคยจำได้ เป็นอีกแบบ แต่ของข้างบนได้ใจความดีกว่านะคะ
เรารักแดนดินทั่วถิ่นจันท์นี้ของเรา
เราทุกคนที่ได้เนาว์เลือดเราชาวจันท์
เราถือภาษิตนิมิตรเมืองจันท์นี้รองเรืองเป็นสำคัญ
พร้อมใจสร้างสรรค์ให้จันท์สมบูรณ์พูนไกล

ย่าจา
© ขอประทานโทษ ความชราทำให้สับสน
บรรทัดสุดท้ายของท่อนแรกค่ะที่น่าจะเป็น ชื่นกมล ไม่ใช่ชื่อกมล
ย่าจา
© หนูอยากได้ไฟล์เพลงมาร์ชจันทบุรีค่ะ ไม่ทราบว่าพอมีมั้ยคะ
หนูฝ้าย
© ทรัพย์สินในดินสวรรค์ชาติ ในน้ำมีปลาเต็มนที
ผองชาวจันท์นี้ ต่างมีสำราญสุขสันต์ เรารักแดนดินทั่วถิ่นจันท์นี้ภูมิใจ
สุริยา ชมศาสตร์ จันทบุรี มีแผ่นเปิดครับ

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงมาร์ชจันทบุรี