บ้านเกิดเมืองนอน

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เหล่า
พวกเราล้วนพงศ์เผ่าศิวิไลซ์
เพราะฉะนั้นชวนกันยินดี
เปรมปรีดิ์ดีใจเรียกตนว่าไทย
แดนดินผืนใหญ่มิใช่ทาสเขา

ก่อนนี้มีเขตแดนนับว่ากว้างใหญ่
ได้ไว้พลีเลือดเนื้อแลกเอา
รบรบรบไม่หวั่นใคร
มอบความเป็นไทยให้พวกเรา
แต่ครั้งนานกาลเก่า
ชาติเราเขาเรียกชาติไทย

บ้านเมืองควรประเทืองไว้ดั่งแต่ก่อน
แน่นอนเนื้อและเลือดพลีไป
เพราะฉะนั้นเราควรยินดีมีความภูมิใจ
แดนดินถิ่นไทยรวบรวมไว้ได้แสนจะยากเข็ญ

ยากแค้นเคยกู้แดนไว้อย่างบากบั่น
ก่อนนั้นเคยแตกสานซ่านเซ็น
แม้กระนั้นยังร่วมใจ
ช่วยกันรวมไทยให้ร่มเย็น
บัดนี้ไทยดีเด่นร่มเย็นสมสุขเรื่อยมา

อยู่กินบนแผ่นดินท้องถิ่นกว้างใหญ่
ชาติไทยนั้นเคยใหญ่ในบูรพา
ทุกทุกเช้าเราดูธงไทยใจจงปรีดา
ว่าไทยอยู่มาด้วยความผาสุกถาวรสดใส

บัดนี้ไทยเจริญวิสุทธิ์ผุดผ่อง
พี่น้องจงแซ่ซ้องชาติไทย
รักษาไว้ให้มั่นคง
เทิดธงไตรรงค์ให้เด่นไกล
ชาติเชื้อเรายิ่งใหญ่
ชาติไทยบ้านเกิดเมืองนอน
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... กังหันลม / เทพกร บวรศิลป์
ผู้ขับร้อง : ชวลี ช่วงวิทย์-ศรีสุดา รัชตะวรรณ-วรนุช อารีย์ , ศรีสุดา รัชตะวรรณ-วรนุช อารีย์-มาริษา อมาตยกุล-บุษยา รังสี
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


1. จังหวะฟร็อกทร็อต
2. เป็นเพลงที่ชนะการประกวดการแต่งเพลงปลุกใจ เมื่อปี 2488
3. ในอดีตเพลงนี้ขับร้องโดย มัณฑนา โมรากุล-ชวลีย์ ช่วงวิทย์-สุปาณี พุกสมบุญ-เพ็ญศรี พุ่มชูศรี แต่ไม่ได้บันทึกเป็นแผ่นเสียงไว้
กังหันลม / เทพกร บวรศิลป์
© ฉบับ ชวลีย์ ช่วงวิทย์ ศรีสุดา รัชตะวรรณ และวรนุช อารีย์ เป็นฉบับที่ไม่ได้บันทึกแผ่นเสียง

ชวลีย์ ช่วงวิทย์ ขับร้อง 2 ท่อนแรก ศรีสุดา รัชตะวรรณ ขับร้อง 2 ท่อนกลาง วรนุช อารีย์ ขับร้อง 2 ท่อนสุดท้าย

บันทึกโดยคุณวดีศักดิ์ ต้นฉบับอยู่ที่คุณจารุลินทร์ มุสิกะพงษ์


แว่วเสียงเธอ
© เคยฟัง ศรีสุดา-วรนุช-มาริษา-ชวลีย์
สุนทรีย์บันเทิง
© เพลงบ้านเกิดเมืองนอนที่บันทึกเป็นแผ่นเสียง 7 นิ้วสปีด 45 ตราสุนทราภรณ์บริษัทเมโทรจัดจำหน่ายและทำเป็นซีดีด้วย ขับร้องโดยนักร้อง 4 ท่านเท่านั้น ท่อนแรกคุณศรีสุดา ท่อนที่2คุณวรนุช ท่อนที่ 3 คุณมาริษา ท่อนที่ 4คุณบุษยา
สนต้องลม
© ต้นฉบับที่ได้รับรางวัลคือ สุปาณี-เพ็ญศรี-ชวลีย์
สุนทรีย์บันเทิง
© ฉบับ ศรีสุดา วรนุช มาริษา โฉมฉาย ไมได้บันทึกเสียงครับ
วรวิทย์
© ที่คุณศรีสุดาร้องนำคนเดียวก็มีนะครับ
แว่วเสียงเธอ
© ชอบเพลงนี้มากค่ะ อยากให้สถานีวิทยุเปิดเพื่อปลุกสำนึกจิตใจคนไทยได้แล้วค่ะ
อักษราภัค
© ชอบเพลงนี้จังเลย รักชาติขึ้นเยอะ
โบกี้
© ชอบมากครับ เราควรเปิดเสมอๆมิใช่ จะเปิดเพลงปลุกใจเฉพาะเมื่อมีเหตุการณ์ใด เหตุกรณ์หนึ่งเท่านั้นครับ
วิทวัส
© เหมาะสำหรับให้ทุกโรงเรียนนำไปสอนให้นักเรียนได้ขับร้องกัน เพื่อปลุกใจให้รักชาติ เป็นการปลูกฝังค่านิยม เพราะเนิ้อหากินใจ และน่าส่งเสริมให้มีการขับร้องกันหรือเปิดทุกสถานีวิทยุ หรือโทรทัศน์ ในสถานการณ์บ้านเมืองแบบนี้
เล็ก saovalek
© เพลงเพราะมากค่ะ
may 6087
© เพลงนี้แต่งขึ้นในปี ๒๔๘๘ เป็นเพลงที่ชนะการประกวดเพลงปลุกใจในปีนั้น เดิมขับร้องโดย มัณฑนา โมรากุล, ชวลีย์ ช่วงวิทย์, สุปาณี พุกสมบุญ, เพ็ญศรี พุ่มชูศรี ต่อมาได้ ศรีสุดา รัชตะวรรณ, วรนุช อารีย์, มาริษา อมาตยกุล, บุษยา รังสี มาขับร้องบันทึกแผ่นเสียงจนแพร่หลาย เพลงนี้ นับว่าดังมากทีเดียว เพราะในละครก็ถูกนำมาเปิดหลายครั้ง โดนเฉพาะเมื่อครั้งที่มีทหารมาแสดงละครและเล่าถึงการเสียดินแดน ซึ่งได้มีการเปิดเพลงนี้ประกอบละครด้วย และได้นำท่อนที่ว่า

"บัดนี้ไทยเจริญวิสุทธิ์ผุดผ่อง
พี่น้องจงแซ่ซ้องชาติไทย
รักษาไว้ให้มั่นคง
เทิดธงไตรรงค์ให้เด่นไกล
ชาติเชื้อเรายิ่งใหญ่
ชาติไทยบ้านเกิดเมืองนอน"

ไม่เฉพาะเท่านั้น แม้แต่คณะรัตนโกสินทร์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ยังนำเพลงนี้มาดัดแปลงและแต่งคำร้อง เป็นเพลงเชียร์ประจำคณะ ที่มีถือว่า "ถิ่นรัตน์" มีคำร้องดังนี้

"ถิ่นนี้มีพวกเราพร้อมอยู่หมู่เหล่า
พวกเรารัตนโกสินทร์
ทุกๆครั้งช่วยกันสร้างชื่อ
จนลือระบิลทั่วแคว้นแดนดิน
สามเสนรู้สิ้นว่าเขียวสดใส

เหนื่อยแสนเคยต่อสู้ไว้อย่างบากบั่น
ก่อนนั้นแม้เหนื่อยกายเหนื่อยใจ
สร้างความหมายนักกีฬา
หน้าที่รักษาสุดใจ
เกียรติยศอันยิ่งใหญ่
ฝั่งใจไว้ชั่วนิรันดร์"

ด้วยประการฉะนี้ เพลงนี้จึงถือว่า ดังและสมบูรณ์แบบอย่างไร้ที่ติ และเป็นที่ขอกันเข้ามาเป็นอันมาก จนเป็นอมตะมาจนทุกวันนี้

(ข้อมูลจากแผ่นเสียง ชุด เพลงประกอบละครแห่งปี ๒๕๕๒ แผ่นที่ ๓ เพลงเพื่อแผ่นดินไทย ผลิตเป็นที่ระลึก งานประกาศผลรางวัล Emmy Awards 2009 ณ หอประชุมใหญ่ กรมการหลวง วันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๓)
การ์ฟิลด์
© เป็นเพลงปิดรายการของลีลาวดีโชว์ ในเวลาใกล้ 24.00 น. ก่อนเพลงสรรเสริญพระบารมี ขับร้องโดย มณี - กุลกิตติ์ - เพทาย - บุญเอื้อ
การ์ฟิลด์
© แตกสานซ่านเซ็น "สาน"เป็นการขัดตอก "ฉาน"หมายถึงแตก กระจาย
น่าจะเป็นแตกฉานซ่านเซ็น ค่ะ
แอ๊ด บางบ่อ
© ชอบมากครับ ทั้งเนื้อร้อง ทำนอง ความหมายกินใจมากครับ
sv47106
© อยากฟังเวอร์ชั่นที่มีคุณมัณฑนา โมราคุณ ร้องด้วย จังครับ
บุคคลนิรนาม
© ฟังแล้วทำนองคล้ายเพลง Christopher Columbus อิอิค่ะ
ป้าหวานใจ

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงบ้านเกิดเมืองนอน