สมุทรสงคราม

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
คือสมญานามความหมายฉกรรจ์
สมุทรสุดใจ กว้างไกลใหญ่ล้ำรำพัน
ศึกสงครามครืนครั่นตั้งใจมั่นประจัญปัจจา
สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม เมืองสวยเมืองงามวามวัฒนา
แผ่นดินเรานี้ที่มีมหาราชา
ท่านพุทธเลิศหล้าประสูติชมฟ้าธาตรี
เนารมณีย์ ศักดิ์ศรี ธาตรีวิไล
ควรเราภูมิใจพริ้งกายกันให้เต็มที่
อาสากันพัฒนา สถาปนาเสรี สร้างชีวิตดีโสภีมีหน้ามีตา
ทำดี ทำดี อย่าหนีความมีศีลธรรม
ทำทานบุญกรรม ผลกรรมอำนวยคุณค่า
เมืองพุทธสมุทรสงคราม สยามจะงามโสภา
เมื่อชาวพุทธมารักษาธรรมให้คงมั่น
รักเอยรักสามัคคี ญาติดีเหมือนพี่น้องกัน
พี่มาน้องมาพึ่งพาผูกพัน
ร่วมขวัญคุ้มครองป้องกันอันตรายรานไทย
ขวัญเอย ขวัญฟ้า ขวัญดิน ดื่มกินมิสิ้นหวานใจ
มิ่งเอย ขวัญเอย อย่าเลยล่วงไป
อยู่ยั้งรวมหทัยในแม่กลองของเรา
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... แฟนเพลง

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลงเชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงสมุทรสงคราม