โลกของเรา

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  (สร้อย) โลกหล้าฟ้าใครกัน ของเขาของมัน งั้นเราต้องเกรง
ถ้าโลกของเรา เอา เอ๊า ร้องเพลงครื้นเครงแค่เมา

1. ดื่มซิสุราให้อุราเร้าบอกเรา ว่าโลกของเขาหรือของเราของใคร
เอ้าดื่มกันไปจะได้คลายสงสัย รู้แท้ทันใจฟ้าดินไหนใครมี
เมื่อเหล้าโลมเรา ลงได้เมาแล้วละซี
โลกสวยยังงี้ ล้วนยินดีเป็นโลกของเรา
2. ดื่มซิคุณ คุณดื่มเป็นทุนซื้อสุขมา สุขซ่านหรรษาหาซื้อมาสุมทรวง
ดื่มเหล้าเมาไปเป็นได้ไปถึงสรวง ซื้อหาวดาวดวงบัวหลวงรีรี
เมื่อเหล้าโลมเรา ลงได้เมาแล้วละซี
สวรรค์สูง ๆ ยังงี้ ล้วนปราณีลอยรี่ล้อมเรา
3. ดื่มซิคุณ เธอดื่มบำเรอฝันรื่นรมย์ อกหักรักล้มทุกข์ระทมขมใจ
ดื่มเหล้าเมามายมันจะคลายหายไร้ เหลือรสเมรัยพิศมัยชีวา
เมื่อเหล้าโลมเรา ลงได้เมาแล้วละนา
สวรรค์สรรนางฟ้า คล้อยลีลามาโลกของเรา
4. ดื่มซิสุรา เพื่อชีวาพาสุขพลัน ดื่มด่ำหงำขวัญหวานหอมมันเยิ้มใจ
เหล้ารื่นรมย์เลอเปรอประโลมขวัญไว้ พิภพเมรัยไฉไลไร้มายา
โลกเกลียดชังเรา ลงได้เมาแล้วละนา
โลกรักทักทายหา หมุนเซมาเป็นโลกของเรา
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ
ผู้ขับร้อง : หมู่
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง



เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงโลกของเรา