ศรี - สุข - สรรค์

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  ศรีสุขสรรค์มุ่งใจให้มั่นมาพร้อมกันทำดี
เพื่อศรีสะเกษมีแต่ความสุขศรีที่เราสรรค์สร้างให้
สร้างบุญสร้างคุณธรรมเสริมสัมพันธ์กันโหยทั่วไป
จงพร้อมทั้งกายและใจพร้อมสรรค์สร้างไทยก้าวหน้าไปยงยืน

ศรีสุขสรรค์ช่วยกันปลุกสั่นชีวันอันซมทราม
ตื่นฟ้าชื่นงามอยู่ในสยามท่ามกลางฟ้าหล้ารื่น
รื่นรมย์ชื่นชมชาติไทยรักไทยไปปานจะกลืน
มนต์รักนั้นยังครางครืนเย้ยเสียงเปรี้ยงปืนลั่นมาทวงชีวัน

ศรีสุขสรรค์สร้างเมืองแม่ท่านเป็นวิมานมาลี
เพื่อศรีสะเกษมีประกายศักดิ์ศรีที่เราหมายมุ่งมั่น
มั่นกายมั่นใจมั่นทรวงทวงปวงชีวาผูกพัน
พลางฝันเห็นเดือนตะวันเคลิ้มคล้อยหมอกควัน หลั่นเรื่อยลอยโลมปราง

ศรีสุขสรรค์จดจำให้มั่นคำขวัญอันงามดี
เพื่อศรีสะเกษมีแต่สุขศรีที่เรสรรค์เสกสร้าง
สร้างคนสร้างเมืองเพื่องฟูสวยชูชาตาชาติพลาง
จงพร้อมน้อมใจนายนางพร้อมสรรค์สร้างทางพร่างเพริศพรภิญโญ
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงประจำจังหวัด ศรีสะเกษ
ดำริ
© อยากฟังเพลงนี้ สามารถเข้าได้ที่ไหน
อยากฟังเพลงนี้
© ดี ๆ ๆ ๆ ๆ ต๊ะ ๆ ๆ ๆ ๆ


5 5 +กิง รัย ดั่ว ละ กัล


5 5 +เลง ออ ปะ
ถ้า เลง อะ มา เลง ดั่ว กัล ม๊า

ฟีม

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงศรี - สุข - สรรค์