สมเด็จพระแม่เจ้าชาวไทย

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง พศร.
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  แม่เป็นคำหวานซึ้งและตรึงใจ
ไม่มีคำใดไหนจะมาแทนที่
แหม แม่จ๋าหวานซึ้งตรึงใจทวี
กว่าคำแม่เรานี้ชื่นดวงใจ

เช่นสมเด็จพระแม่ของไทยนั้น
เป็นมิ่งขวัญทวยราษฎร์ ธ ทรงเอาใจใส่
ให้ประชาสิ้นทุกข์มีสุขใจ
คอยห่วงหวงชาวไทยเราเรื่อยมา

อันสมเด็จแม่นี้เราเทิด
พระคุณท่านประเสริฐเกินจะพรรณนา
เหมือนหยาดฝนพรำพร่างพรายจากท้องนภา
เหล่าประชาทั่วหล้ามีสุขทวี

อันพระคุณแม่นี้ที่แสนยิ่งใหญ่
สร้างสรรค์ให้ลูกเดินอย่างถูกที่
ชาติบ้านเมืองจะเจริญรุ่งเรืองดี
ด้วยเรามีพระแม่เป็นศรีไทย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์
ผู้ขับร้อง : พรศุลี วิชเวช
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


1. ทำนองเดียวกันกับเพลง "แม่"
2. บรรเลงครั้งแรกเมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2550 ณ ศูนย์การค้าเสรีเซ็นเตอร์
เทพกร บวรศิลป์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงสมเด็จพระแม่เจ้าชาวไทย