สู่ขวัญผู้ไทย

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  โพ้นธาตรีศรีลานนาไทย
โพ้นกาลไกลหลายพันปีมา
เผ่าชนคนขลังตั้งถิ่นฐานา
บนภูบนผาในพนาหล้ารมย์

เผ่าหนึ่งเผ่านั้นนามพงศ์พันธุ์ผู้ไทย
ยิ่งใหญ่เกรียงไกรไม่เคยหายเคยล้ม
ปัจจุบันสันนิวาสเป็นชาตินิยม
ร่วมทุกข์สุขสมทั่วสังคมเมืองไทย

ถึงวันทองของปวงชาวเรา
ขวัญลำเนาเร้าเริงลอยไป
จากกาฬสินธุ์ดั่งถิ่นเพชรไกล
ธารใจเราไหลรวมสายใยไมตรี

สู่มิ่งสู่ขวัญเราพงศ์พันธุ์ผู้ไทย
เอื้อโชคอวยชัยให้พรสันต์พรศรี
เมื่อผู้ไทยใสสวยสดปรากฎชีวี
ว่าเชื้อชาตินี้ศักดิ์ศรีมีดีงาม
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
แต่งเมื่อ 14 ธ.ค. 2512
ดำริ
© งง

555

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงสู่ขวัญผู้ไทย