วิมานพลาญชัย

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ธาตรี
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  งามแสนงามทุกอย่าง
มองทุกทาง งามทุกทางชื่นตา
บึงซึ่งซึ้งใจข้า
เพลิดเพลินวิญญาณ์สุขสันต์

บึงพลาญชัยนี่
มาทุกที เพลินทุกทีผูกพัน
เนินเกาะศูนย์กลางนั่น
แหล่งอาบสวรรค์แห่งใจ

ศาลาพาสุขอารมณ์
ล้างระทมสายลมพรมระดมอาบฤทัย
สะพานสุขตาถิ่นไหน
อายสะพานที่โลมไล้ร้อยเอ็ดในสายจิตตา

บึงพลาญชัยเด่น
บึงนี้เป็นดังวิมานอุรา
บึงที่ซึ้งคุณค่า
ห่างไปครวญหาแต่บึง
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ
ผู้ขับร้อง : มาริษา อมาตยกุล
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงประจำจังหวัดร้อยเอ็ด มี 2 เพลง
งามร้อยเอ็ด
วิมานพลาญชัย แต่งเมื่อ 7 มี.ค.2512

ดำริ

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงวิมานพลาญชัย