ลาทีเพชรบูรณ์

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  ลาทีเมืองศรีเมืองเรืองรื่นร่มเย็น
ไม่ตายยังเป็นเห็นกันอีกนา
ตัวไกลเพชรบูรณ์พูนตา
หัวใจจะมาใกล้ แดนไร่นาป่าเขา

โอ้แดนฤดีสุดที่รักเอย
ชีพเคยสังเวยสุขใดไหนเล่า
สุขที่กิน สุขที่นอน สุขที่เนา
โถคงซบเซายามเมื่ออกเราพรากลา

ลาทีเพชรบูรณ์ทูนจิตเทิดใจ
อกเอยอาลัยรักใคร่เล่านา
ฟูมฟายฝันพรายน้ำตา
เห็นคนจากลาส่งโลมจูบมาจูบเคล้า

โอ้แดนฤดีสุดที่รักเอย
อย่าลืมขวัญเลย อย่าเลือนขวัญเล่า
ถ้าโชคชัยไม่ผลักดัน กั้นกีดเรา
ขวัญลาร้างเราคงกลับมาเนาใกล้กัน
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


แต่งเมื่อ 18 ธ.ค.2513
ดำริ

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงลาทีเพชรบูรณ์