มาร์ชจังหวัดสุราษฎร์ธานี

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง อำนาจ รัตนภูติ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  สุราษฎร์ธานีรุ่งเรืองสมเมืองคนดี
อีกธารตาปีนามพระธีรราชประทาน
เป็นแดนอุดมไม้ ปลา มะพร้าวมาเนิ่นนาน
เหล่าราษฎร์สุขศานติ์ มุ่งมั่นขยันทำกิน

มิ่งขวัญชาวเมือง
มีองค์พระธาตุ พุทธศาสน์ประเทืองถิ่น
ชนกตัญญูยิ่ง เมตตาอยู่อาจิณ
ร่วมรักแผ่นดินคนดีนี้ไชโย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ
ผู้ขับร้อง : ขับร้องหมู่
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


แต่งเมื่อ 17 มี.ค.2509
ดำริ
© ตกลงเพลงนี้เป็นใครแต่งกันแน่ เพราะข้อมูลประจำจังหวัด มีท่านขุนวิชาการพิศิษฏ์ แต่งนี่ครับ
ตนหน้า"บาล
© เพราะมาก


จองกุก
© ขุนวิชาการพิสิษฐ์ และครูอีก 4 ท่าน ช่วยแต่ครับ
ชายน้อย คนดี

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงมาร์ชจังหวัดสุราษฎร์ธานี