มาริษา-ประสงค์

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  ฤกษ์วันนี้ ศรีฤกษ์ เบิกกำหนด
ฤกษ์สมรส รสสมรัก สมัครมั่น
"มาริษา " กับ "ประสงค์ " ตรงสัมพันธ์
จูงมือกัน สู่สวรรค์ มั่นสัญญา

"มาริษา " มารศรี ยินดีนัก
ปลงใจรัก สมัครตรง "ประสงค์ " ค่า
เพราะ "ประสงค์ " "ประสงค์ " จริง มิ่งกัญญา
" มาริษา " มารศรี ยินดีครัน

จงสุขี สุขี มีแต่สุข
อย่ามีทุกข์ จงสุขใจ ไร้โศกศัลย์
ประสงค์ใด จุ่งได้ สมใจครัน
ทุกคืนวัน มั่นใจรัก ไม่หักเอย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


แต่งให้เนื่องวันมงคลสมรส ของคุณมาริษา อมาตยกุล กับคุณประสงค์
ธรรมฐิติ เมื่อวันที่ 17 ส.ค.2505
ดำริ
© เพลงนี้ คุณวรนุช อารีย์ เป็นผู้ขับร้องครับ
วรวิทย์
© อยากฟังเพลง ยัง ขอมาริษา ค่ะขอบคุณมาก
มัณฑนา

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงมาริษา-ประสงค์