มาร์ชนักจัดรายการกระจายเสียง (ท.ท.ท.)

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ธาตรี
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  พวกเรานักจัดรายการ
ต่างรักในงานทางการกระจายเสียง
ความหวังเราฝังจิดเพียง
ขอทำงานเยี่ยงอย่างใจบูชา

ท.ท.ท.
ขอปองผลิตงานอันสูงคุณค่า
ลอย ลอยไปไปในท้องฟ้า
ทันเวลา ตามสัญญาตรงมั่น

พวกเรานักจัดรายการ
มุ่งหมายรายงานเรื่องราวข่าวทันควัน
รวมทั้งความรู้่คู่กัน
สามัคคีมั่นร่วมอุดมการณ์

ท.ท.ท.
สาม ท. ใกล้ไกล ไปถึงทุกย่าน
นำปวงชนสุขล้นดวงมาน
ตามรายการตามสัญญาณเราแจ้ง

เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


แต่งเมื่้อวันที่ 28 ส.ค.2507
ดำริ

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงมาร์ชนักจัดรายการกระจายเสียง (ท.ท.ท.)