ลาแล้วจุฬา

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  ลาแล้ว ลาแล้วจุฬา
จำร้างห่างตาไม่มาเห็นหน้ากัน
ลาโอ้ลา หนอลาขอลาดวงแก้ว
สุดจะแคล้วคลาดไป
จากลาจะโศกาพาเศร้า
จะเซาซบพบเงาเฝ้าขวัญเคียงใกล้
ห่างเอ๋ยห่างไกล
รักจุฬานั้นไม่ไร้ไกลขวัญเรา

ลาแล้ว ลาแล้วกลอยตา
จำร้างห่างลาจุฬาฟ้าหล้าเรา
ลาโอ้ลา หนอลาขอลาวันเก่า
สุดจะเร้าเรียกคืน
จากลา ด้วยน้ำตาราร่วง
ด้วยรักล้นทรวงห่วงโหย
กล้ำเอ๋ยกล้ำกลืน
ร้างจุฬาแล้วต้องฝืนกลืนน้ำตา
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


แต่งเมื่อวันที่่ 12 เม.ย. 2505
ดำริ

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงลาแล้วจุฬา