ความดี

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง หลวงวิจิตรวาทการ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  (ญ.) เมฆในท้องฟ้าเคลื่อนคลายลงมา หล่นกลายเป็นละออง
โปรยปรอยฝอยฝนทำให้ปวงชนชุ่มชื่นทั่วทั้งผอง
เยือกเย็นน้ำฟ้ารดปวงพฤกษาเมื่อยามฟ้าคะนอง
ที่หลับกลับฟื้นรื่นรมย์สมปอง ธรรมชาติสนองผลให้ไพบูลย์

(ช.) ความดีทำไว้ยืนนานเพียงไรคงจะไม่ดับสูญ
คงลอยชั้นสูงคอยนำคอยจูงให้ผลเพิ่มพูน

(ญ.) ดั่งน้ำในฟ้า.. (รับ) ดั่งน้ำในฟ้า
(ญ.) ตกลงมามากมูล. (รับ) ตกลงมามากมูล
(ญ.) ช่วยเหลือเกื้อกูล.. (รับ)ช่วยเหลือเกื้อกูล
(พ.) เราได้ภายหลัง

หมายเหตุ: (นิมิตสวรรค์)
(รับ) คือลูกคู่หญิงและชายร้องรับ เป็นเสียงคุณวินัยและนักร้องหญิงท่านอื่น
(พ.) คือร้องพร้อมกันหมดทั้งหญิง ชายและ"ลูกคู่"
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... สมควร
ผู้ขับร้อง : วินัย-ชวลี
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© เพลงนี้คุณครูเอื้อ ได้นำมาเรียบเรียงใหม่เมื่อคุณหลวงวิจิตรวาทการมาเป็นอธิบดีกรมประชาสีมพันธ์ครับ

ศศิธรารัตน์
© พบเพลงในลักษณะนี้อยู่3เพลงคือ ความดี หน้าผาและโชคมนุษย์ซึ่งดนตรี/การขับร้องไพเราะมากทั้ง3เพลง ไม่ทราบว่ามีเพลงอื่นอีกหรือไม่?
สงสัยว่าเพลงแหลมทองและอนุเสาวรีย์?ก็คงใช่ด้วย ไพเราะมากเพราะตอนนั้นคุณวินัย/ชวลีย์เสียงเต็มที่
สมควร

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงความดี