มาร์ชวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง สมศักดิ์ เทพานนทฺ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  (หมู่ ช.) พวกเราแดงเหลือง เป็นศักดิ์ศรีเมืองงามสง่าน่าดู
(หมู่ ญ.) นี่สถานวิทยาลัยครู คบเพลิงเราชูคู่ศรีอยุธยา
(หมู่ ช.) เทอดคุณความดี เราสามัคคี รวมอยู่กันมา
(หมู่ ญ.) เกียรติแห่งสัญญลักษณ์นำพา คบเพลิงตราแทนปัญญาความดี
(หมู่ ช.) อีกสี่ห่วงอัน สำคัญความหมายนั้นมี
(หมู่ ญ.) ห่วงที่หนึ่งนี้ จริยศึกษากาย
(หมู่ ช.) อีกห่วงหนึ่งพุทธะ อีกหนึ่งพละไม่คลาย
(หมู่ ญ.) และหัตถศึกษาจำง่าย นี่แหละความหมายเราใช้ประจำ
(หมู่ ช.) อีกอย่างหนึ่งสี เหลืองแดงมีความหมายนำ
(หมู่ ญ.) เปรียบดั่งหลักธรรมนั้นประจำดวงจิตของครู
(พร้อม) พวกเราร่วมไมตรี สร้างความดีไว้เชิดชู
เทอดสถาบันวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ
ผู้ขับร้อง : หมู่สุนทราภรณ์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงประจำ วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
แต่งเมื่อ 31 ตุลาคม 2515
ดำริ
© ไม่ใช่เพลงมาร์ช เพราะเป็นจังหวะ Quick step ครับ แผ่นนี้เหมือนจะมีสองเพลงคือ ลาวิทยาลัยครูอยุธยา และ เพลงวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา เคยพบว่า คุณอโศก เป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องนะครับ ผิดถูกอย่างไร ไม่แน่ใจครับ ช่วยสอบสวนใหม่นะครับ
ธานี
© จะหาเพลงนี้ฟังได้ที่ไหนครับ
ศิษย์เก่า
© พอจะมีให้โหลดบ้างหรือเปล่าครับเพลงนี้อยากได้มากจบมาหลายสิบปีแล้วหากท่านใดพอที่จะเมตตารบกวนขอจะได้หรือเปล่าครับทั้งสองเพลงเลย b00nmee_nipon@hotmail.com ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ
นิพนธ์ บุญมี
© เพลงประจำสถาบันวิทยาลัยครูทั้งสองเพลง สภานักศึกษายุค ประธานสภาฯ ชื่อ ชูชาติ บุญสม และผู้แทนนักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมกันประสานงาน และร่วมกันออกทุนเพื่อจัดทำเพลงประจำสถาบัน วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ได้แผ่นครั่งมาจำนวนหนึ่งเพื่อจำหน่ายเป็นทุนหมุนเวียนของสภานักศึกษายุคนั้น แต่น่าเสียดายปัจจุบัน สภาบันราชภัฏไม่มีต้นเพลงดังกล่าวอยู่ ศิษย์เก่าหลายคนอยากได้อยากมี ใครมีช่วยแบ่งปันกันบ้างนะตรับ ขอบคุณ
ศิษญ์เก่า วค.อย.
© #จากความทรงจำที่เลอะเลือนของครูคนหนึ่ง ซึ่งเมื่อตอนศึกษาอยู่ที่นี่ หนีเข้าแถวเคารพธงชาติประจำ(ไม่ทราบเดี๋ยวนี้ยังมีเข้าแถวหรือไม่)เลยไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับสถาบันศึกษาของตนเองนัก ผมไม่ทราบว่าเนื่้อเพลงท่อนหนึ่งต่อไปนี้ เกี่ยวข้องกับสถาบันวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาหรือไม่ ถ้าเกี่ยวข้องเนื้อร้องเต็มเพลงเป็นอย่างไร ท่านผู้ใดทราบกรุณาช่วยสงเคราะห์ด้วย ขอบคุณครับ
"วิทยาลัยของเรา ฝึกหัดครูสามารถเปรื่องปราชญ์รักความก้าวหน้า ศีลธรรมความรู้เชิดชูปัญญา เราศึกษาวิชาภาคเพียร
เรารักเรียน มานะ ไม่ลดละย่นย่อ ฝึกหัดครูเรานี้หนอ เรารักเกียรติยิ่งใหญ่ เกียรติศักดิ์ เรารักษา มานะเลี่อยไป สร้างเกียรติเกริกไกร วิทยาลัยของเรา"

ศิษย์เก่าไม่รักดี

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงมาร์ชวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา