พัทลุงเมืองงาม

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง พรพิรุณ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  มลังเมลืองเมืองพัทลุง
แคว้นงามผดุงรุ่งอุฬาร
สุดสวยลาวัณย์
เอกเมืองโบราณในด้ามขวานไทย

เขาอกทะลุสัญลักษณ์กรุง
ศรีพัทลุงลิ่วไศล
เยี่ยมฟ้าแลไกล
ดุจใครวาดไว้วิไลสมดังคำ

เทศบาลนิมิตรวิจิตรเพริศเพรา
เฉิดเฉลาเมืองเก่าลำปำ
เสียงสนโอนล้อลมประจำ
ทะเลสาปงามชื่อลำปำเด่นเมือง

น้ำตกเขาครามงดงามวิไล
วัดวังเห็นไกลอร่ามเรือง
สุดสรรค์ฝันเฟื่อง
ถ้ำงามลือเลื่องชื่อคูหาสวรรค์

ทัศน์ทิวทั้งมวลล้วนงามวิไล
พิศเพลินซึ้งใจเหมือนได้ฝัน
เกาะน้อยฤๅนั่น
แนบซบธารขวัญนิรันดร์นิทรา

ถ้ำน้ำร้อนเย็นนั้นเป็นขวัญแคว้น
เขาอ้อนั้นแดนแสนสุภา
เขตเขาแนวป่า
หากใครได้มาต้องตาซึ้งหทัย

โอ้หาดทรายแก้วแสนสุขนั่นหรือ
เลื่องระบืองามจับดวงใจ
มโนห์รางามศิลป์ฟูเฟื่องไกล
พัทลุงนี้ไซร้แหล่งกำเนิดเกิดมา

พื้นดินของเราชาวพัทลุง
เทศบาลผดุงด้วยศรัทธา
ต่างซึ้งคุณค่า
ต่างรักหนักหนารักษาด้วยชีวัน
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ
ผู้ขับร้อง : มาริษา อมาตยกุล
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


1. แต่งเมื่อ 20 พฤษภาคม 2517
2. บันทึกเป็นแผ่นเสียง มี 2 เพลง คือเพลง
ตื่นเถิดพัทลุง (หมู่ชาวคณะสุนทราภรณ์)
พัทลุงเมืองงาม (มาริษา อมาตยกุล)
3. จังหวะตะลุง
ดำริ

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงพัทลุงเมืองงาม