สมาคมดนตรีไทย

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  สมาคมดนตรี แห่งประเทศไทย
อยู่ในพระบรมราชูปถ้มภ์
เราบำเพ็ญความดี สามัคคี วัฒนธรรม
ศิลปะ ดื่มด่ำ พร้อมกันน้อมนำให้เด่นยิ่งล้ำดำรงนานวัน

อันดนตรี เป็นเพื่อนชิดชื่น
มิตรอันยั่งยืน ระรื่น นิรันดร์
ยามทุกขร้อน คอยผ่อนทุกข์มั่น
ทั้งเป็นมิ่งขวัญ อันเปรมปรีดา

เราจงรักศักดิ์ศรี เป็นมิตรอย่างดีต่อประชา
จรรโลงดีงามถึงความวัฒนา
สังคมก้าวหน้าพากันเจริญ
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ
ผู้ขับร้อง : หมู่
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


แต่งเมื่อ 27 ก.ค. 2515
ดำริ

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงสมาคมดนตรีไทย