พยาบาลทหารอากาศ

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  พยาบาลทหารอากาศ
งามผงาดเหนือธาษตรีไทย
สัญลักษณ์ศักดิ์ศรีภูมิใจ
คือธงชัยกาชาดชัชวาลย์

พยาบาลทหารอากาศ
เราช่วยชาติและราชการ
เสริมสมานประสานการงาน
พยาบาลรักษาและป้องกัน

สถาบันพยาบาลเรานี้
บำเพ็ญกรณีย์พลีกรรมสำคัญ
จรรยาบรรณสถาบันเรานี้
คือหลักธรรมอันยึดมั่นกันมา

พยาบาลทหารอากาศ
เราเก่งกาจสามารถปรีชา
ทุกคนรักศักดิ์ศรีชีวา
ดังดารารักฟ้าอากาศไทย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ
ผู้ขับร้อง : หมู่สุนทราภรณ์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


แต่งเมื่อ 25 มี.ค.2510
ดำริ

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงพยาบาลทหารอากาศ