สตรีนนทบุรี

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  สตรีนนทบุรี
นามสุนีย์ศรีวิไลไพเราะรื่น
รื่นเร้า เราฝันถึงวันคืน
เคยยงยืนชื่นชีวิตมิตรแห่งเรา

จากสตรีนนท์พลับพลา
คือที่มาของวิญญาณปราณรักเก่า
ก่อนครั้งยังน้อยหนอวัยเยาว์
เราเคยเนานิวาสบน นนท์พล้บพลา

เขียวอ่อนเขียวแก่แลลาน
เป็นสัญญาณสถาบันการศึกษา
น้ำเงินแดงหรูชูตา
คือสีตราสมาคมรมย์ลำยง

สตรีนนทบุรี
รวมศรัทธาสามัคคีที่สูงส่ง
ศักดิ์ศรีชีวิตมิตรอนงค์
งามยืนยงคงสคราญนานนิรันดร์
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ
ผู้ขับร้อง : หมู่สุนทราภรณ์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงประจำโรงเรียน สตรีนนทบุรี
แต่งเมื่อ 9 ธ.ค. 2510
ดำริ

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงสตรีนนทบุรี