มาร์ช ผดุงศิษย์พิทยา

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  ผดุงศิษย์พิทยา
งามสมญาสถาบันอันยิ่งใหญ่
ผดุงศิษย์ผดุงศักดิ์นักเรียนไทย
ให้ศรีวิไลไพจิตรวิชชาการ

ผดุงศิษย์พิทยา
งามวิชชาสถาพรวรวิศาล
ผดุงศิษย์ผดุงศรีปรีชาชาญ
สร้างมาตรฐานการเรียนเราเยาวชน

เราทั้งหลายชายหญิงทั่ว
ต่างก้มหัวคำนับรับครูตน
คารวะพระคุณบุญโญบล
แผ่กุศลผลภูมิคุ้มปัญญา

เรานั้นหรือคือน้องพี่
ร่วมศักดิ์ศรีชีวิตชิดชีวา
อันคำขวัญฝันไว้ในอุรา
คือศึกษา ศึกษา ถ้าเป็นคน
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ
ผู้ขับร้อง : หมู่สุนทราภรณ์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงประจำโรงเรียนผดุงศิษย์พิทยา
แต่งเมื่อ 4 ธ.ค. 2510
ดำริ
© เพลงเพราะมากๆเลยคะหนูดูแล้วรู้สึกปลืมมากๆเลยคะ
see
© โรงเรียนใหย่มากและสวย

ด.ญ.ปิณฑิรา ชมภูมิ่ง

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงมาร์ช ผดุงศิษย์พิทยา