มาร์ชศิลปากร

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ยังไม่มีข้อมูล
ทำนอง ยังไม่มีข้อมูล     
  มหาวิทยาลัยศิลปากร
นามขจรเลื่องชื่อมานาน
นักศึกษาเรานั้นเชี่ยวชาญ
ทุนด้านในศิลปะพร้อมกล้าทำ

ท่านศิลป์ พีรศรี
อีกทั้งมี หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
ท่านคือผู้มีพระคุณ
เกื้อกูลกับสถาบันมา

ต้นจันทน์เหมือนสัญลักษณ์
เห็นประจักษ์ยืนต้นนานมา
สีเขียวเวอร์ริเดียนงามตา
ชื่นอุราชมสระแก้วลานกล้วยไม้

พระราชวังสนามจันทร์
พระตำหนักนั้นมากมายมีไว้
เราชาวศิลปากรภูมิใจ
เทิดในเกียรติประวัติลือไกล

เทิดองค์พระพิฆเนศ
ปกเกศเราชาวศิลป์ไว้
หยิ่งในศักดิ์ศรีที่เกรียงไกร
ยิ่งใหญ่และยืนนาน

"ศิลปะยืนยาวชีวิตสั้น"
คำขวัญนั้นเตือนใจชั่วกาล
เราชาวศิลปากรพร้อมทุกด้าน
พลีดวงมานเทิดสถาบันเรา
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์
ผู้ขับร้อง : หมู่ชาวคณะสุนทราภรณ์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร
เทพกร บวรศิลป์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงมาร์ชศิลปากร