ศึกษาศาสตร์ศิลปากร

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
  สมถวิลเมื่อศิลปากร
เปิดคณะขึ้นสอนการศึกษา
ให้เป็นถิ่นศิลปะวิทยา
เป็นแหล่งเร่งพัฒนาประชาไทย

ศึกษาศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ปราชญ์สรรเสริญ
ว่าเหมือนจุดเทียนเดินนำสมัย
ศิษย์จะต้องมีครูอยู่เรื่อยไป
เพื่อชาติไทยก้าวหน้ากล้าแกร่งเอย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์
ผู้ขับร้อง : หมู่ชาวคณะสุนทราภรณ์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เทพกร บวรศิลป์
© บทประพันธ์ของ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
การ์ฟิลด์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงศึกษาศาสตร์ศิลปากร