มาร์ชสำนักประชาสัมพันธ์เขต1

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง เวียรชัย พรหมสาขา ณ สกลนคร
ทำนอง วัฒนา ชื่นสุวรรณ     
  (พร้อม)สำนักประชาสัมพันธ์เขต1 ต่างคนซาบซึ้งถึงในหน้าที่
เราร่วมใจรักสามัคคี ต่างยอมพลีกายและใจให้การงาน
(พร้อม)เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อถิ่นเราไซร้รุ่งเรืองสราญ
ให้เข้าใจงานของรัฐบาล ให้ข่าวสารและบันเทิงเริงรมย์
(หมู่ชาย)ชูชาติศาสนา เทิดทูนองค์พระมหากษัตริย์
สนองรัฐ ชี้แจงให้ชนชื่นชม
(หมู่หญิง)ช่วยชี้นำ ให้ทำดีไว้ในสังคม
มีศีลธรรมน้ำใจสูงส่งและนิยมประชาธิปไตย
(พร้อม)สำนักประชาสัมพันธ์เขต1 สื่อสารไปถึงทั้งไกลและใกล้
ให้อีสานพัฒนาร่วมใจ เพื่อให้เมืองไทยสดใสรุ่งเรือง.
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดอกคูน
ผู้ขับร้อง : หมู่กรมประชาสัมพันธ์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


-แต่งเมื่อ ปี 2541
-สำนักประชาสัมพันธ์เขต1 กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ 10 จังหวัด คือ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ นครราชสีมา มหาสารคาม เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู และ อุดรธานี
ดอกคูน

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงมาร์ชสำนักประชาสัมพันธ์เขต1