กุหลาบดำบริหารธุรกิจ

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง อโณทัย ศุภนิธยารักษ์
ทำนอง วงดนตรีสุนทราภรณ์     
  บริหารธุรกิจ มกค แหล่งความรู้เรานั่น
นักศึกษา วิชามั่น ต่างเชี่ยวชาญ
บริหารวิชายิ่งใหญ่ เราเรียนกัน บริหารฝึกกัน
จนมั่นใจ การงานใด ใช้บริหาร หลักวิชา
บัณฑิตเรา ล้ำเลอค่า ทุกแห่งศรัทธา
พวกเรามา บริหารทั่วไทย
* กุหลาบดำ อมตะ ยงยืนนาน อยู่คงฟ้าดินนั่น
อีกหนามแหลม พราวเต็มก้าน หากเปรียบปาน
ดุจเรารู้กันทั่วไป ชาวไทรงาม บริหารภาครัฐ
วิสาหกิจไทย เราภูมิใจ รับใช้เอกชนอยู่ทั่วกัน
กุหลาบดำ น้ำใจมั่น น้องพี่สัมพันธ์ ไมตรีสามัคคีเอย

(ดนตรี)

ย้อน *
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... สุวนีย์
ผู้ขับร้อง : บรรจงจิตต์ พัฒนาสันต์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงคณะบริหารธุระกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สุวนีย์
© สมคิด เกษมศรี ผู้เรียบเรียง
สุวนีย์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงกุหลาบดำบริหารธุรกิจ