เก้าคณะมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรวมใจ

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง อโณทัย ศุภนิธยารักษ์
ทำนอง วงดนตรีสุนทราภรณ์     
  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ระบือนาม พัฒนา สร้างคน สร้างปัญญา
วิชาเกริกไกร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แผนภูมิงาม สวยงามตา
เหล่านี้นักศึกษา เสริมชาติชูไทย
- บริหารธุรกิจ กิจการบริหารทั่วไป ชำนาญเร็วไว มุ่งใจ มั่นใน ศรัทธา
ธุรกิจใดหนา นำพานำชี้ นำชัยเป้าหมาย สดใสใช่ใคร กุหลาบดำสำคัญ
- คณะบัญชี สวยสง่าดังฟ้ามุ่ยบาน มานะบากบั่น มุ่งมั่นเพื่อการบัญชี
รักศักดิ์รักศรี บัญชีมีพร้อมน้อนนำ ฉลาดเลิศล้ำ เพื่อนำความหวังกว้างไกล
- นักเศรษฐศาสตร์ ต้องปราชญ์เปรื่องรู้ทั่วกัน ชำนาญเร็วพลัน
ดั่งบัวที่พ้นวารี ปฏิบัติทฤษฎี มีการประยุกต์เร็วไว เศรษฐกิจเมืองไทย
ก้าวไกลต่อไป นิรันดิ์
-มนุษยศาสตร์ เก่งกาจภาษามากมี วรรณคดี ให้มีความรู้ฃำนาญ
สารนิเทศ สื่อสาร เป็นทางสื่อทั้งใกล้ไกล ห้องสมุดเรียนไป
ปรัชญา ประวัติศาสตร์รู้กัน
-วิทยาศาสตร์ ศาสตร์เด่น เป็นศรี น่าเรียน รักรู้ เราเพียร ต้องเรียน
ให้จนแตกฉาน แล้วจะเชี่ยวชาญ ชำนาญชื่อระบือไกล เราภูมิดวงใจ
ได้เรียนศาสตร์อันสำคัญ
-นิเทศศาสตร์ เก่งกาจงานสร้างสรรค์ มีจรรยาบรรณ ด้วยการสื่อสารฉับไว
รู้ข่าวกว้างไกล สานสื่อสายสัมพันธ์ ดุจดอกทานตะวัน
พวกเราชาวสีน้ำเงิน
-วิศวกรรมศาสตร์ เลือดหมูคือสีแห่งเรา เราเรียนเพียรเอา สร้างทำเพื่อ
นำปริญญา นั้นต้องนำพา ปัญญาเลิศล้ำอำไพ เรียนไปรับใช้
ช่วยชาติ ช่วยไทย รักมั่น
- บัณฑิตวิทยาลัย ภาคภูมิดวงใจ ทั่วกัน สอนชี้เร็วพลัน เพื่อการบัณฑิต
ศึกษาธุรกิจปัญหา นำพานำชี้นำไป นำทางช่วยไทย พวกเราจดจำไว้มั่น
- นักนิติศาสตร์ เชี่ยวชาญกฎหมายทั่วกัน รับรู้ฝึกหมั่น ช่วยกันด้วยใจ
นำพา รู้จักรักษา กฎหมู่กฎหมาย เรียนไป นิติศาสตร์เพื่อไทย สร้างชาติ
สร้างไทยล้ำหน้า
-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ระบือนาม พัฒนาสร้างคน สร้างปัญญา
วิชา เกริกไกร
-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แสนภูมิงาม สวยงามตา เหล่านี้นักศึกษา
เสริมชาติชูไทย เก้าคณะมารวมจิตใจ ศักดิ์ศรีเรานี้เทิดไว้ทั่วกัน
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... สุวนีย์
ผู้ขับร้อง : ชาวคณะสุนทราภรณ์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© สมคิด เกษมศรี ผู้เรียบเรียง
สุวนีย์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงเก้าคณะมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรวมใจ