วิทยาศาสตร์เกรียงไกร

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง อโณทัย ศุภนิธยารักษ์
ทำนอง วงดนตรีสุนทราภรณ์     
  * วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ชาว ม.ก.ค. นามประเทืองของไทย
นักศึกษาสนใจ วิทยาศาสตร์ เพื่อชาติไทยพัฒนา อาจารย์สอนสั่ง
สิ่งดีงาม นั้นยังติดตรึงฝังตรา เราผูกพันสัญญา ช่วยชาตินำพา
ก้าวเกริกไกรล้ำหน้า คณิตศาสตร์ งานคอมพิวเตอร์ สถิตินั้น
เราร่วมเรียนพร้อมหน้า วิทยาศาสตร์ อาหารวิชา เทคโนโลยี
อุตสาหกรรมอาหารไทย วิชาการต่างจับมือมั่น
ณ แดนต่างชาติโพ้นไกล คงมั่นในฤทัย เราลูกแม่ไทร
มั่นไมตรีนิรันดร์

(ดนตรี)

ย้อน *
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... สุวนีย์
ผู้ขับร้อง : บรรจงจิตต์ พัฒนาสันต์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เป็นเพลงของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สุวนีย์
© สมคิด เกษมศรี ผู้เรียบเรียง
สุวนีย์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงวิทยาศาสตร์เกรียงไกร