นิเทศศาสตร์รวมใจ

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง อโณทัย ศุภนิธยารักษ์
ทำนอง สวงดนตรีสุนทราภรณ์     
  ทุ่งทานตะวันเหลือง เหลืองเรื่อละออตา ผองเราซึ้งคุณค่า
ปณิธานทั่วหน้า ด้วยศรัทธาจริงใจ น้ำเงินเด่นเป็นศรี
สีเพื่อรวมฤทัย หนทางนี้กว้างไกล สานสายใย จับมือไว้ ไปด้วยกัน
* นิเทศศาสตร์ลูกแม่ไทร ต่างรวมใจเอื้อประสาน มวลชนกับผลงาน
มีอุดมการณ์สื่อสาร ด้วยดวงใจ น้องพี่ต่างมีฝัน รักกัน นานเนาไกล
สัญญารักรวมใจ สื่อสารไทย ก้าวไกล รุ่งเรือง

(ดนตรี)

ย้อน *
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... สุวนีย์
ผู้ขับร้อง : ทิพามน เปรมมงคล
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เป็นเพลงของคณะนิเทศสาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สุวนีย์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงนิเทศศาสตร์รวมใจ